POW/MIA prayer

American Legion National Chaplain Edward Harris Jr. recites the POW/MIA prayer.